VASTUULLISTA TOIMINTAA IHMISTEN, YMPÄRISTÖN JA MAAKUNNAN HYVÄKSI