TEKOJA IHMISTEN, YMPÄRISTÖN JA MAAKUNNAN HYVÄKSI

Vastuullisuus on osuustoiminnan ytimessä

Osuustoiminta on liiketoimintaa, jossa korostuvat rinnakkain taloudellinen kannattavuus sekä yhteiskunnallinen vastuu. Yritysmuotomme ytimessä on vastuullisuuden eri osa-alueet, joita elämme  joka päivä todeksi. Arvot ohjaavat vahvasti  toimintaamme ja ne toimivat ohjenuorina myös vastuullisuuden osalta.

Osuustoiminnallisen yritysmuodon ansiosta liiketoiminnassa kiertävä raha hyödyttää asiakasomistajia ja varmistaa näin alueellisen hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden. Toiminnan tuotto investoidaan aina tavalla tai toisella omistajiemme eli asiakasomistajien eduksi. Tuloksellamme kehitämme palveluita ja uusimme toimipaikkoja. Mikäli emme tarvitse rahaa investointeihin ylijäämä käytetään asiakasomistajille erilaisina etuina, kuten erikseen päätettävä ylijäämänpalautus.

Yhdessä sidosryhmiemme, niin tavarantoimittajien kuin asiakasomistajiemme kanssa teemme parempaa paikkaa elää. Suurena toimijana meillä on suuri vastuu siitä, millaisen nykyhetken luomme ja millaisen perinnön jätämme jälkeemme. Meille on tärkeää luoda toiminnallamme hyvinvointia ja elinvoimaa maakuntaamme osallistaen työhön sidosryhmiämme ja asiakasomistajiamme.

 

Vastuullisuusohjelmamme

S-ryhmän yhteinen Teemme yhdessä paremman paikan elää -vastuullisuusohjelma toteuttaa ryhmämme missiota, jossa vastuullisuus on yksi keskeinen teema. Ohjelma sisältää sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteita, ja sen linjaukset pohjautuvat YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin sekä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin periaatteisiin. PeeÄssänä olemme sitoutuneet ryhmän yhteiseen vastuullisuusohjelmaan.

Tehtävämme on tuottaa etuja ja palveluita ja siten hyvinvointia omistajillemme − eli asiakkaillemme. Hyvinvointi ei kuitenkaan tarkoita vain taloudellista hyvinvointia. Suurena toimijana meillä on suuri vastuu siitä, millaisen nykyhetken luomme ja millaisen perinnön jätämme jälkeemme. Siksi meidän on nähtävä pidemmälle ja vastuullisuusohjelmamme ulottuukin vuoteen 2030.

Vastuullisuusohjelmamme koostuu kolmesta teemasta:

  • Kohti kestävän kuluttamisen uutta normaalia – yhdessä askel kerrallaan
  • Kohti kestävää kasvua – luonnonvaroja kunnioittaen
  • Kohti yhdenvertaista maailmaa – eriarvoisuutta poistaen

Tehdään yhdessä Savosta parempi paikka elää

Vastuullisuus on osa joka päiväistä toimintaamme. Meillä PeeÄssässä vastuullisuus tarkoittaa arjen pieniä ja suuria tekoja ihmisten, maakunnan ja ympäristön hyväksi.

Oman maakunnan, ihmisten ja luonnon hyvinvointi ovat osuustoiminnan keskeisiä lähtökohtia. Osuuskaupan toiminnan tulos käytetään investointeihin omaan maakuntaan, palveluja käyttävien asiakasomistajien palkitsemiseen, henkilöstön ammattitaidosta ja työhyvinvoinnista huolehtimiseen sekä yhteiskunnallisten vastuiden kantamiseen.

Koska haluamme olla myös vastuullisuuden osalta edelläkävijöitä alueellamme, S-ryhmän vastuullisuusohjelman lisäksi painotamme teoissamme toimialueemme ihmisille tärkeitä osa-alueita. Näitä, alueellisesti tärkeäksi koettuja osa-alueita ovat:

  • Paikallinen yhteistyö ja hyvinvoinnin tukeminen
  • Kotimaisten tuotteiden osuus valikoimasta
  • Henkilöstön hyvinvointi ja tasa-arvo