KOHTI YHDENVERTAISTA MAAILMAA -Eriarvoisuutta poistaen

Parhaan Elämän Edelläkävijyys alkaa ylivertaisesta työtekijäkokemuksesta. Tavoitteemme on olla haluttavin ja arvostetuin, ihmisvastuullinen ja inhimillinen työnantaja. Koska matkakumppanimme on meille erityisen tärkeä joukko, haluamme että joukomme on hyvinvoivaa, monipuolista ja osaavaa väkeä. Olemme yhteinen, syrjimätön ja monimuotoinen PeeÄssä.

Meille kaikki ihmiset ovat yhtä tärkeitä ja tervetulleita. Henkilökunnan näkökulmasta keskeisiä ihmisoikeuksia ovat työturvallisuus, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys. Kunnioitamme myös työntekijöiden oikeutta ammatilliseen järjestäytymiseen emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää tai häirintää.

Huolehdimme siitä, että omia ja kumppaneidemme työntekijöitä kohdellaan reilusti. Kerromme myymiemme tuotteiden ja niiden pääraaka-aineen alkuperän, jotta ihmisoikeuksien toteutumista voi seurata.

Asiakkaiden näkökulmasta keskeisimmät ihmisoikeudet ovat syrjimättömyys, oikeus terveyteen ja lasten oikeus erityiseen suojeluun. Syrjimättömyys tarkoittaa ennen kaikkea asiakkaiden tasapuolista kohtelua.

Erityistä huomiota kiinnitämme toimipaikkojen ja palveluiden suunnitteluun mahdollisimman esteettömiksi ja turvallisiksi. Myös tuotteiden turvallisuutta seuraamme huolellisella omavalvonnalla eli esimerkiksi kylmäketjun seurannalla. Lasten oikeuksista huolehdimme tuoteturvallisuuden lisäksi muun muassa ikärajavalvonnalla.

 

Vastuullinen työnantaja luo pito- ja vetovoimaa

Tuemme henkilöstön osaamista ja hyvinvointia eri keinoin. Olemme yhteinen, syrjimätön ja monimuotoinen PeeÄssä.

Vaalimme inhimillistä johtamista poikki PeeÄssän.

Teemme tasa-arvoista ja vastuullista rekrytointia. Kehitämme rekrytointia edelleen tasapuoliseksi ja ketteräksi.

Kiinnitämme erityistä huomiota laadukkaaseen ja jatkuvaa perehdyttämiseen.  Jatkuvan perehdyttämisen hankeryhmä työstää edelläkävijän mallia perehdyttämiseen kaikilla eri tasoilla sekä eri työuran vaiheissa.

Työntekijällä on mahdollisuus halutessaan tehdä kokoaikaista työtä hyödyntäen ristiintyöskentely ja moniosaaminen.​​

Henkilöstöetumme on alan laajimmat.

Tulospalkkauksen piiriin kuuluu koko henkilöstömme.

Työskentelemme eettisten periaatteiden mukaisesti.