MAAKUNNAN HYVINVOINTI

Oman maakunnan, ihmisten ja luonnon hyvinvointi ovat osuustoiminnan keskeisiä lähtökohtia. Osuuskaupan toiminnan tulos käytetään investointeihin omaan maakuntaan, palveluja käyttävien asiakasomistajien palkitsemiseen, henkilöstön ammattitaidosta ja työhyvinvoinnista huolehtimiseen sekä yhteiskunnallisten vastuiden kantamiseen.

Omistajan taloudellinen hyvinvointi on toimintamme perusta. Hyvä taloudellinen tilanne on edellytys omistajan hyödylle. Siksi huolehdimme kannattavuudesta ja kilpailukyvystä joka päivä. Toimimme arvojemme mukaisesti.

Toimintamme tuloksella palkitaan ostojaan keskittäviä asiakasomistajia ja kehitetään osuuskaupan palveluverkostoa eri puolilla Pohjois-Savon maakuntaa. Täysin paikallisena, lähes 120 vuotta toimineena, yrityksenä olemme sitoutuneet tekemään kaikkemme maakunnan elinvoiman ylläpitämiseksi myös tulevaisuudessa.

Yhteistä hyvää

Kustannustehokkuudella tienattu hyvä lähtee edelleen kiertämään, kun toiminnan tulos käytetään osuuskauppahengen mukaisesti asiakasomistajien palkitsemiseen ja oman maakunnan investointeihin.

Toiminnan tuotto investoidaan aina tavalla tai toisella omistajiemme eli asiakasomistajien eduksi. Tuloksellamme kehitämme palveluita ja uusimme toimipaikkoja. Mikäli emme tarvitse rahaa investointeihin ylijäämä käytetään asiakasomistajille erilaisina etuina, kuten erikseen päätettävä ylijäämänpalautus.

Omistajamme siis hyötyvät toiminnastamme monin eri tavoin, kun raha jää kiertämään maakuntaa.

Ostamalla omasta kaupasta pidät Pohjois-Savon leivässä

Verojalanjälkemme on lähes 100 miljoonaa euroa. Maksamme joka vuosittain yhteisöveroa 4-5 miljoona euroa Pohjois-Savoon. Lisäksi henkilöstömme maksamat verot jäävät tukemaan maakunnan hyvinvointia.

Meillä on töissä vakituisesti yli 2 000  palvelualan ammattilaista. Omien työntekijöiden lisäksi luomme työpaikkoja myös välillisesti: toimintamme ja investointimme työllistävät suuren joukon mm. kiinteistöhuollon- ja rakennusalan ammattilaisia.

Vakituisten työntekijöiden lisäksi meillä työskentelee vuosittain lähes tuhat kesätyöntekijöitä, työharjoittelijoita ja työelämään tutustujia, joista monet saavat ensimmäisen kosketuksensa työelämään osuuskaupan toimipaikoissa. Työllistämme myös eläkeläisiä, erityishenkilöitä, eri kulttuureista, maahanmuuttajia.

Teemme aktiivista oppilaitosyhteistyötä ja tuemme oppilaitosten toimintaa eri osa-alueilla.

Yhteistyö ja sponsorointi alueella edistää alueen harrastusmahdollisuuksia ja näin edistää hyvinvointia

Sponsoroinnin periaatteet johdetaan toiminta-ajatuksesta, visiosta ja arvoista. Sponsorointi on osa vastuullista toimintaa.

Osuuskauppayhteisönä pyrimme olemaan alueellisen toiminnan elävöittäjinä niin urheilun, kulttuurin kuin yhteiskunnallista hyvinvointia edistävien aloitteiden kautta.

Tuemme eri kokoisia toimijoita toimialueellamme. Kannamme vastuuta maakunnan ja alueiden pitkäjänteisestä kehittämisestä ja toiminnan vireydestä. Tukemme suuntautuu pääsääntöisesti  lasten ja nuorten harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan.

Järjestämme tapahtumia, kuten Ässäkokkikursseja, sidosryhmiemme avulla.